โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

 8 ส.ค 2562    1,752 ครั้ง

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-8700, 0-3432-1244 ต่อ 5117

ประกาศรับสมัคร