โรงพยาบาลเทพารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

 14 เม.ย 2561    5,936 ครั้ง

โรงพยาบาลเทพารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8,590 บาท
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา เงินเดือน 6,905 บาท
3 พนักงานเปล 1 อัตรา เงินเดือน 6,905 บาท
4. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา เงินเดือน 6,905 บาท
5. พนักงานบริการแผนกชันสูตร 1 อัตรา เงินเดือน 6,905 บาท
6. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา เงินเดือน 6,905 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลเทพารักษ์ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2-16 เมษายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 044-227259-60

ประกาศรับสมัคร