โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา

 9 ม.ค 2562    5,116 ครั้ง

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-17 มกราคม 2562
1.  พนักงานเปล 2 อัตรา
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) 10 อัตรา
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 1 อัตรา
4. พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา
5. พนักงานบริการ (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-14 มกราคม 2562
1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา อาคารอำนวยการชั้น 2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ในวันและเวลาราชการ (08.00-16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร