โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา

 14 เม.ย 2561    8,671 ครั้ง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-25 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา (ปริญญาตรี+มีใบประกอบ)
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ปริญญาตรีสาขาการบัญชี บริหารธุจกิจ เศรษฐศาสตร์)
3. นายช่างเทคนิค 1อัตรา (เพศชาย ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ดูในประกาศ) )
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา (เพศชาย วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3)
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท (เพศหญิง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3)
6. พนักงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-25 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3721-7128

ประกาศรับสมัคร