โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา

 1 พ.ย 2561    4,487 ครั้ง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 3 อัตรา
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3721-7128

ประกาศรับสมัคร