โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

 7 พ.ค 2562    6,004 ครั้ง

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน: 13800 บาท
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาโยธา

2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 13010-13800 บาท
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร