โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 9 อัตรา

 4 มี.ค 2562    2,982 ครั้ง

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 มีนาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม
1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช. เงินเดือน 10,810 บาท
2. เจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา ปวช. (ชาย) เงินเดือน 10,810 บาท
3. พนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวช. เงินเดือน 10,810 บาท
4. พนักงานทั่วไป  1 อัตรา เงินเดือน 9,993 บาท
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา เงินเดือน 9,993 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 9) อาคาร 72พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2289 7386ต่อ 7421

ประกาศรับสมัคร