โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 7 อัตรา

 29 ต.ค 2561    4,261 ครั้ง

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 
รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 17,250 บาท
2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 17,250 บาท
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร (วุฒิ ปวช.) สังกัดกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,810 บาท
4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,993 บาท
5. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศหญิง) สังกัดฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,993 บาท
6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดฝ่ายการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,993 บาท (ไม่รวมโอที ไม่รวมค่าเวร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 9) อาคาร 72พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2289 7386ต่อ 7421

ประกาศรับสมัคร