โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 15 อัตรา

 31 ก.ค 2562    5,453 ครั้ง

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 17,250 บาท
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,250 บาท
3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. เงินเดือน 13,225 บาท
4. เจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา ปวช. (ชาย) เงินเดือน 10,810 บาท
5. พนักงานธุรการ 3 อัตรา ปวช. เงินเดือน 10,810 บาท
5. พนักงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 9,993 บาท
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา เงินเดือน 9,993 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 9) อาคาร 72พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2289 7386ต่อ 7421

ประกาศรับสมัคร