โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 11 อัตรา

 10 ส.ค 2561    5,541 ครั้ง

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครพนักงานประกันสังคม 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 
รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 13,225 บาท
2. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,810 บาท
3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,810 บาท
4. เจ้าพนักงานสื่อสาร (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 10,810 บาท
5. พนักงานทั่วไป (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,993 บาท
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 9,993 บาท **มีค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มให้ตามที่กำหนด**

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 9) อาคาร 72พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2289 7386ต่อ 7421

ประกาศรับสมัคร