โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 12 มิ.ย 2561    3,807 ครั้ง

โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-29 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้าง 414 บาท/วัน
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ค่าจ้าง 374 บาท/วัน
- ได้รับวุฒิปวส. สาขาบริหารธุรุกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ

3. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
- ได้รับวุฒิม.3 ม.6
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 18-29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร