โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 3 มิ.ย 2562    1,479 ครั้ง

โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 374 บาท/วัน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป ฯลฯ

2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 511 บาท/วัน
- ได้รับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ + มีใบประกอบโรคศิลปะ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 7-14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร