โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

 8 เม.ย 2562    1,946 ครั้ง

โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11760 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 11-30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร