โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา

 8 ส.ค 2562    6,924 ครั้ง

โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 9 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 360 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้นสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร