โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ

 5 พ.ค 2562    1,579 ครั้ง

โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)
ชื่อตำแหน่ง: นักโภชนาการ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 415 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางการอาหาร สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3561-5111

ประกาศรับสมัคร