โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

 1 ม.ค 2562    3,992 ครั้ง

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พยาบาลศาสตร์หรือพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และมีใบประกอบวิชาชีพ

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
-เพศหญิง สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

3. พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา
-เพศชาย สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร