โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

 10 มี.ค 2562    5,307 ครั้ง

โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ จำนวน 2อัตรา
2. พนักงานธุรการ (ชาย) จำนวน 2 อัตรา
3. พนักงานห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานคอมพิวเตอร์ (ชาย)  จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร