โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2อัตรา

 12 มี.ค 2561    1,962 ครั้ง

โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรีทางเทคนิคการแพทย์ + มีใบประกอบ
2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 377 บาท/วัน
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป การตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี พาณิชยการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561  ในเวลาราชการ โทร.0-4239-8572 ต่อ 111

ประกาศรับสมัคร