โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่งหลายอัตรา

 2 เม.ย 2562    11,991 ครั้ง

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 8152 บาท (ม.6)
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล หลายอัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน (ม.3-ม.6)
3. พนักงานประจำตึก  กลุ่มการพยาบาล หลายอัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน (เพศหญิง ม.3-ม.6)
4. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบ)
5. พนักงานบริการ กลุ่มงานทันตกรรม 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน (เพศหญิง ม.3)
6. พนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล หลายอัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน (เพศชาย ม.6)
7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ค่าจ้าง 300 บาท/วัน (เพศชาย ม.3-ม.6)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร