โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 7 พ.ย 2561    3,011 ครั้ง

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 032-523000 ต่อ 8921

ประกาศรับสมัคร