โรงพยาบาลหนองบุญมาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

 16 เม.ย 2561    7,373 ครั้ง

โรงพยาบาลหนองบุญมาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9- 20 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
2. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 9- 20 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 044-330105-6 ต่อ 120

ประกาศรับสมัคร