โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 29 อัตรา

 6 พ.ย 2561    3,717 ครั้ง

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
4. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
5. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ทำงานอุดรธานี)
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
7. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
9. พนักงานประจำตึก (ชาย) 3 อัตรา
10. พนักงานบริการ (หญิง) 1 อัตรา
11. พนักงานขับรถยนต์ (ชาย) 1 อัตรา
12. พนักงานบริการ (ชาย) 3 อัตรา
13. พนักงานห้องผ่าตัด 1 อัตรา
14. พนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย) 3 อัตรา
15. นายช่างเทคนิค(ชาย) 1 อัตรา
16. นายช่างเทคนิค(หญิง) 1 อัตรา
17. พนักงานช่วยคนไข้(ชาย) 2 อัตรา
18. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร