โรงพยาบาลสูงเม่น รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ

 1 พ.ย 2561    2,266 ครั้ง

โรงพยาบาลสูงเม่น รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร