โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

 13 มิ.ย 2561    3,395 ครั้ง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2561  ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7361-5161-5

ประกาศรับสมัคร