โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

 30 ก.ค 2562    3,800 ครั้ง

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 560 บาท/วัน (รับสมัครถึง 6 สิงหาคม 2562)
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล

2. พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา เงินเดือน 15,020 บาท (รับสมัคร 1-7 สิงหาคม 2562)
- ได้รับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4451-1757 ต่อ 22820 - 22822

ประกาศรับสมัคร