โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

 10 ก.ย 2562    788 ครั้ง

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 560 บาท/วัน คิดเฉพาะวันทำงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4451-1757 ต่อ 22820 - 22822

ประกาศรับสมัคร