โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 13 มี.ค 2562    2,905 ครั้ง
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 2 อัตรา
3.พนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 077-915600

ประกาศรับสมัคร