โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 8 อัตรา

 6 ม.ค 2562    4,649 ครั้ง

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 2 อัตรา
3. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 077-915600

ประกาศรับสมัคร