โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 อัตรา

 3 ธ.ค 2561    6,270 ครั้ง

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-13 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน1อัตรา
2.เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน2อัตรา
3. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน1อัตรา
4.พนักงานบริการ(คนงาน) จำนวน1อัตรา
5. พนักงานซักฟอก จำนวน1อัตรา
6. พนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน1อัตรา
7. พนักงานประจำห้องยา จำนวน3อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 3-13 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 077-915600

ประกาศรับสมัคร