โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา

 1 ส.ค 2562    939 ครั้ง

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 12700 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 077-915600

ประกาศรับสมัคร