โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

 10 ส.ค 2561    6,856 ครั้ง

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา เงินเดือน 9,535 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 อัตรา เงินเดือน 9,535 บาท
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 10-21 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 077-272231 ต่อ 2006 และ 2007

ประกาศรับสมัคร