โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

 4 มิ.ย 2562    4,653 ครั้ง

โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. พนักงานเปล 2 อัตรา เงินเดือน 6910 บาท
2. คนงาน(ห้องผ่าตัด) 2 อัตรา เงินเดือน 6910 บาท
3. พนักงานธุรการ(งานประชาสัมพันธ์และการตลาด) 1 อัตรา เงินเดือน 9300 บาท
4. พนักงานธุรการ(งานการพยาบาล) 1 อัตรา เงินเดือน 9300 บาท
5. พนักงานช่วยการพยาบาล(งานเวชกรรมสังคม) 2 อัตรา เงินเดือน 6910 บาท
6. พนักงานช่วยการพยาบาล(งานจ่ายกลาง) 2 อัตรา เงินเดือน 6910 บาท
7. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 7350 บาท
8. ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา เงินเดือน 7620 บาท
9. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา เงินเดือน 9300 บาท
10. พนักงานช่วยการพยาบาล(งานการพยาบาล) 6 อัตรา เงินเดือน 6910 บาท

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2562
โทร.0-4302-1021 ต่อ 7748

ประกาศรับสมัคร