โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน จำนวน 52 อัตรา

 2 พ.ย 2561    6,251 ครั้ง

โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน จำนวน 52 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครงานดังนี้
1. รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 19 อัตรา
2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
3.  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 5 อัตรา
6. พนักงานการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
7. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานธุรการ(โรงพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา
9. พนักงานช่วยการพยาบาล 9 อัตรา
10. ผู้ช่วยพยาบาล 7 อัตรา
11. พนักงานเปล 3 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
โทร.0-4302-1021 ต่อ 7748 หรือ 0-4371-2992

ประกาศรับสมัคร