โรงพยาบาลสิรินธร รับสมัครเจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 อัตรา

 13 มิ.ย 2561    4,272 ครั้ง

โรงพยาบาลสิรินธร รับสมัครเจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน:
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทางด้านเวชระเบียน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับ และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่หน่วยงานเวชระเบียนและสถิติฝ่ายวิชาการและแผนงาน ชั้น 1 โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61 ในวันราชการ เวลา 08.30 -16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที โทร. 0-2328-6900-19ต่อ 10100

ประกาศรับสมัคร