โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

 13 ก.พ 2561    2,800 ครั้ง

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปวช. ปวท. ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4326-7041 ต่อ 704

ประกาศรับสมัคร