โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

 28 มิ.ย 2562    1,209 ครั้ง

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4326-7041 ต่อ 1076

ประกาศรับสมัคร