โรงพยาบาลสารภี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

 11 ก.ย 2562    5,518 ครั้ง

โรงพยาบาลสารภี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 9140 บาท ปวส./อนุปริญญา 3 ปี สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
2. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา เงินเดือน 7500 บาท วุฒิม.3 หรือวุฒิม.6
3. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา เงินเดือน 7500 บาท วุฒิม.3 หรือวุฒิม.6
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เงินเดือน 7500 บาท วุฒิม.3 หรือวุฒิม.6และมีใบผ่านการอบรมการดูแลผู้อายุและเด็ก

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11-20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร