โรงพยาบาลสามชุก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

 4 ก.พ 2562    1,961 ครั้ง

โรงพยาบาลสามชุก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3557-1492

ประกาศรับสมัคร