โรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา

 5 มี.ค 2562    3,025 ครั้ง

โรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 13,440 บาท (ป.ตรี/มีใบประกอบ) ตั้งแต่วันที่ 4-22 มีนาคม 2562

2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 6,552 บาท (วุฒิม.3-ม.6) ตั้งแต่วันที่ 4-22 มีนาคม 2562

3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 8300บาท (ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการบัญชี  เลขานุการ  พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  ตั้งแต่วันที่ 4-14 มีนาคม 2562

4. พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 6,552 บาท (วุฒิม.3-ม.6) ตั้งแต่วันที่ 4-22 มีนาคม 2562

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5393-1700

ประกาศรับสมัคร