โรงพยาบาลสังขะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

 7 ม.ค 2562    3,816 ครั้ง

โรงพยาบาลสังขะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-14 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 490 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารศรีไผท ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 8-14 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร