โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 4 มิ.ย 2562    2,571 ครั้ง

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 373 บาท/วัน
- ได้รับปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

2. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีโรคหัวใจและทรวงอก
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ชั้น 9 อาคารสนันสนุนบริการ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ  โทร. 0-5621-9897

ประกาศรับสมัคร