โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา

 4 เม.ย 2562    2,008 ครั้ง

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: วิศวกรโยธา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ชั้น 9 อาคารสนันสนุนบริการ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ  โทร. 0-5621-9897

ประกาศรับสมัคร