โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 3 พ.ย 2561    3,636 ครั้ง

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่ 5-20 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 077-916500 ต่อ 62514

ประกาศรับสมัคร