โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

 1 ก.ย 2562    11,877 ครั้ง

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 อัตรา
2. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
3. พนักงานซักฟอก 2 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 2-11 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 077-916500, 077-311308

ประกาศรับสมัคร