โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา

 2 ม.ค 2562    6,292 ครั้ง

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-25 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 28 อัตรา
อัตราเงินเดือน 7,590 - 8,300 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
-มีความรู้ความสามารถ และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล เช่น ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9-25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-5390-8500 ต่อ 60447-60449

ประกาศรับสมัคร