โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา

 30 ม.ค 2562    6,505 ครั้ง

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา
2. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
3. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3634-3500 ต่อ 1421
 
ประกาศรับสมัคร