โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา

 5 มิ.ย 2562    4,588 ครั้ง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานบริการ(ด้านการขับรถยนต์) 1 อัตรา
2. พนักงานเก็บเอกสาร 3 อัตรา
3. พนักงานประจำห้องทดลอง 4 อัตรา
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
6. พนักงานธุรการ 5 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร