โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ

 5 เม.ย 2562    2,999 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

สถานที่รับสมัคร: ผู้สมัครประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5551-1025 ต่อ 1242

ประกาศรับสมัคร