โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

 4 ม.ค 2562    3,948 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
3. พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล 16 อัตรา
4. ผู้ช่วยเภสัชกร 3 อัตรา
5. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3-17 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร