โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

 4 เม.ย 2562    7,124 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
4. พนักงานธุรการ 3 อัตรา
5. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
6. พนักงานบริการ 2 อัตรา
7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
8 คนสวน 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร